> Biografi Lengkap Imam Mahdi Biografi Lengkap Imam Mahdi ~ Bacaanmu Biografi Lengkap Imam Mahdi
| 10 comments ]
Imam Mahdī (Arab الإمام المهدي, Muhammad al-Mahdī, Mehdi; "Seseorang yang memandu") adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat.

Hal ini diterangkan dalam sebuah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani.

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
 Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezhaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah SWT akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku (Muhammad bin Abdullah). Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi) telah dipenuhi sebelum itu oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. (HR. Thabrani)

Hadist lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah sebagai berikut:
Telah bersabda Rasulullah SAW, "Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. (HR. Muslim dan Ahmad)
Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar sebagaimana halnya dengan gelar khalifah, amirul mukminin dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas bermakna "Pemimpin yang telah diberi petunjuk". Dalam bahasa Arab, kata Imam berarti "pemimpin", sedangkan Mahdi berarti "orang yang mendapat petunjuk".

Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadist di atas, ia bernama Muhammad (seperti nama Nabi Muhammad), nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW yaitu Muhammad bin Abdullah.

Tidak ada seorang pun dimuka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya , kecuali Rasulullah, karena Rasululah dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu bagi kita sebaik-baiknya tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang baginda Rasulullah katakan dalam hadist-hadistnya sebagai berikut:

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi ini) sebelum itu dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan, dan ia (umur kekhalifahan) berumur tujuh tahun. (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi melainkan setelah Allah SWT mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadist berikut:
Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 

Kemunculan Imam Mahdi akan di dahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadist berikut:

    Aisyah Ummul Mukminin RA telah berkata:
Pada suatu hari tubuh Rasulullah SAW bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, 'Mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan wahai Rasulullah?' Rasulullah SAW menjawab, 'Akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju baitullah (Ka'bah) untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi.' Kemudian kami bertanya, 'Bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang?' Beliau menjawab, 'Benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah (niat) yang berbeda-beda. Kemudian Allah SWT akan membangkitkan mereka pada hari berbangkit, menurut niat mereka masing-masing. (HR. Bukhary, Muslim)

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah (Ka'bah), maka diutuslah suatu utusan (oleh penguasa) untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam ditelan bumi. (HR. Muslim)

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah (oleh penguasa) sekelompok tentara untuk mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. (HR. Muslim)

    Telah bersabda Rasullah SAW:
Sungguh, Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, dimana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa, kecuali seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. (HR. Muslim, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah)

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
Akan dibaiat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. (HR. Ahmad, Abu Dawud)   

    Telah bersabda Rasulullah SAW:
Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah (Ka'bah) untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah dari mereka. (HR. Ahmad)

Dalam hadist yang disebutkan di atas Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kedzaliman akan tumbang takluk dibawah kekuasaanya.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman (Dajjal) sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya.

Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi oleh karena itu sesuai dengan takdir Allah, maka Allah SWT akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya, hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di "Pintu Lud" dalam kompleks Al-Aqsa.

10 comments

Berbagi Kreativitas said... Reply @ March 24, 2011 at 2:33 PM

Nice post sob...! ini adlah satu artikel islam yg saya suka. sukses selalu sob

SALAM BLOGGER!!!

Andree Arief Pratama said... Reply @ March 25, 2011 at 5:55 PM

@Berbagi Kreativitas rajin rajin mampir kawan, SALAM BLOGGER!

Pasukan Komando Bendera Hitam said... Reply @ April 7, 2016 at 11:34 AM

IMAM MAHDI MENYERU:
BENTUKLAH PASUKAN FI SABILILLAH DISETIAP DESA
SAMBUTLAH UNDANGAN GUBERNUR MILITER ISLAM

Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian

berada,
bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah

dan hunuslah senjata kalian.

Firman Allah: at-Taubah 38, 39
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu

jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah

kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-

lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka

dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat?

Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia,

diperbandingkan dengan akhirat, melainkan

sedikit
sekali. Jika kamu tiada mahu berperang,

nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang

pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum

yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada

Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas

tiap-tiap sesuatu.

Firman Allah: al-Anfal 39
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada

fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia

itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu

disifatkan Allah sebagai penindasan,

kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan

kepada manusia di bumi.

Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan

dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan

Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang

mengabdikan manusia kepada sesama manusia

karena itu adalah FITNAH

Firman Allah: al-Hajj 39, 40
Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang

yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi.

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong

mereka itu. Iaitu
orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa

kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan

kami ialah Allah

Firman Allah: an-Nisa 75
Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah

untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang

terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan

dan kanak-kanak .
Dan penindasan itu lebih besar dosanya

daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

Firman Allah: at-Taubah 36, 73
Perangilah orang-orang musyrik semuanya

sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya.

Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang

yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap

orang-orang kafir dan munafik dan bersikap

keraslah terhadap mereka.

Firman Allah: at-Taubah 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman,

mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan

Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama

dengan agama yang benar, (iaitu) diantara

ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar

jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka

orang yang tunduk..

Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang

setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal

12 anggota per desa / kampung.
Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando

Panji Hitam secara matang terencana, lakukan

analisis lingkungan terpadu.

Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan

Regu Mujahid
ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan

Komando Bendera Hitam
Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah

Melayu

Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan

Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari

Nasionalisme (kemusyrikan)

Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia

Allah yang Antum miliki.

301. Pasukan Bendera Hitam
Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik

Musuh Islam

302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
- ahli segala macam pertempuran
- ahli Membunuh secara cepat
- ahli Bela diri jarak dekat
- Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi

Pasukan Rahasia
- Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat /

Jauh
- Ahli Pembuat BOM / Racun
- Ahli Sandera
- Ahli Sabotase

304. Pasukan Bendera Hitam
Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan

Rahasia Cyber Death
- ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
- Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
- Ahli enkripsi cryptographi
- Ahli Satelit / Nuklir
- Ahli Pembuat infra merah / Radar
- Ahli Membuat Virus Death
- Ahli infiltrasi Sistem Pakar

email : seleksidim@yandex.com atau
email : angsahitam@inbox.com

Pasukan Komando Bendera Hitam said... Reply @ April 7, 2016 at 11:34 AM

DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM
DISELURUH DUNIA
Bismillahir Rahmanir Rahiim
Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi


Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
Markas Besar Angkatan Perang
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Mengeluarkan Pengumuman kepada
1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia

PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

MULAI HARI INI
YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
BERLAKULAH PERANG AGAMA
BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH

"Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
(Q.S: al-Baqarah: 191-193).

BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
DARI HULU HINGGA HILIR

HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
KHALIFAH IMAM MAHDI.

Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
maka tidak ada permusuhan (lagi),
kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
Al-Baqarah : 192-193

SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

Gege Dai said... Reply @ November 4, 2016 at 8:32 AM

lacoste polo shirts
uggs outlet
beats by dre
oakley sunglasses
tods outlet
nike free 5
louis vuitton outlet
coach handbags
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
tory burch shoes
michael kors handbags
beats by dr dre
the north face jackets
tiffany jewellery
bottega veneta outlet
rolex outlet
rolex watches
nike mercurial
michael kors bags
true religion outlet
christian louboutin online
mulberry handbags
michael kors handbags
hollister clothing
cheap uggs
louis vuitton outlet stores
lebron james shoes
coach outlet clearance
true religion jeans
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
chrome hearts sunglasses
lacoste pas cher
true religion jeans
20161104lck

caiyan said... Reply @ April 27, 2017 at 4:07 PM

nike shoes outlet
fred perry polo
kate spade
nike tn
polo ralph lauren
michael kors outlet store
adidas outlet
michael kors outlet online
ralph lauren uk
michael kors outlet
0427shizhong

SA A said... Reply @ June 23, 2017 at 2:16 PM

chaussure louboutin pas cher
michael kors outlet
ugg boots
jordan shoes
los angeles lakers jerseys
nike factory outlet
green bay packers jerseys
coach outlet
adidas nmd runner
coach factory outlet

hamba tuhan said... Reply @ February 9, 2018 at 2:51 PM

almaddi adalah gelaran ketua nabi dalam anak kitab nusyil nabi adam yang bermaksud sebagai ketua angkatan adap sembah tuhan selepas kiamat seperti solat berjemaah dimana almaddi sebagai imam dan makmumnya seluruh kerabat nabi termasuk umat terpilih.mengikut sabdaan setiap nabi akan diutuskan setiap 6 ribu tahun yang bermula nabi pertama adam atau szar adama pada tarikh hari akil 1-1-0042 awal musim sehingga terakhir ketua nabi yang kesebelas pada hari akil 1-1-60042 akhir zaman bersamaan tarikh hari khamis 8-3-1979 yang kini telah hampir 40 tahun.gelaran lainnya yajjut bermaksud nabi yang banyak melakukan kerosakan berbentuk kejahatan menurut anak kitab tunuil nabi idris,majjut bermaksud nabi yang ditakdir dengan agama kepercayaan salah sehingga merosakan diri sendiri menjadi cacat menurut anak kitab mosyil nabi nuh,fuxxu bermaksud nabi yang dapat interaksi alam roh seperti roh isterinya atau roh kudus menurut anak kitab musyil nabi harun,mahaddir bermaksud nabi yang terima ilmu secara spiritual seperti kisah nabi khidir dengan ilmu laduni menurut anak kitab sumtheil nabi lut,majjenun bermaksud nabi yang diuji dengan penyakit-penyakit jiwa atau penyakit gila menurut anak kitab sapuil nabi saleh,kaddey bermaksud nabi yang ada keramat yang dapat interaksi dengan segala benda termasuk haiwan serta tumbuhan menurut anak kitab mutlaqil nabi ishak,makadder bermaksud nabi yang dirahsiakan kenabiaan yang tidak diajar ilmu kenabian dialam nyata seperti nabi lain menurut anak kitab matalail nabi yakub,oraddyl bermaksud nabi yang seperti wanita iaitu diciptakan dengan campuran zarah wanita seperti tubuhnya kecil serta rambutnya lembut termasuk kulitnya halus menurut anak kitab sufail nabi ayub serta mejje bermaksud nabi yang disalib dengan sifat kejadian makhluk terdahulu serta makhluk akan datang menurut anak kitab susyil nabi zakaria.tanda kehadiran almaddi adalah melalui mimpi dimana seluruh ketua agama agama yang ada pada akhir zaman akan mengalami mimpi yang sama tentangnya dan termasuk pada bulan dan matahari akan bertukar cahaya dan banyak lagi..

Dr. Timir Baran Sahu said... Reply @ April 19, 2018 at 4:14 PM

Thank you, that was just an awesome post!!!

Precocious Puberty said... Reply @ May 17, 2018 at 4:06 PM

That was a VERY interesting one! Seriously interesting.

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
http://bacaanmu.blogspot.com/
http://bacaanmu.blogspot.com/